Copyright & Disclaimer
www.motoped.nl & overige websites van de MotoPed Groep

Copyright en inhoud:
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door MotoPed te Boskamp Nederland. Elke inbreuk kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. MotoPed kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de berichten of enige andere content die door haar bezoekers is geplaatst. De berichten die geplaatst worden door onze bezoekers worden niet vooraf gecontroleerd op inhoud. Dit kan betekenen dat hier kwetsende of schokkende tekst in staat. Om juridische redenen claimt MotoPed het intellectueel eigendom van alle geplaatste berichten en behoud zij zich het recht deze te verwijderen of elders te publiceren zonder opgaaf van redenen.

Externe informatie:
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site:
Het is de bezoeker van MotoPed toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van MotoPed.

Directe/indirecte schade:
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Voorbehoud:
Alle gegevens op onze websites zijn onder voorbehoud. MotoPed kan ten alle tijde de inhoud aanpassen als dat nodig mocht zijn. Ondanks een grote zorgvuldigheid kan het voorkomen dat prijzen, technische gegevens, beeldmateriaal of andere informatie onjuist is. De bezoeker van deze website kan nooit rechten ontlenen aan de inhoud van de webpagina's.


No text or pictures may be duplicated from this website without permission of MotoPed Holland. Email us to ask wich material you would like to use.