De Batterij Consultant

Onze Visie:
Over het algemeen is iedereen het er wel over eens dat onze planeet een schonere vorm van energie nodig heeft dan de fossiele brandstoffen die we al een paar eeuwen gebruiken. Discussies en argumentaties over de oorzaak van vervuiling en opwarming van de aarde, of over de noodzaak/oplossingen/snelheid van een transitie zijn echter ruimschoots aanwezig en er zijn meestal zeer grote tegenstrijdige belangen. Naar ons idee is een energietransitie heel goed haalbaar en is dit uiteindelijk een stuk goedkoper dan doorgaan met fossiele energie en een stuk beter voor onze planeet. Het vraagt veel minder aan grondstoffen en dus van de wereldwijde mijnbouw en er zullen na voltooiing van de transitie nauwelijks nog grondstoffen nodig zijn voor energie vanwege een grotendeels recyclebaar energiesysteem. Met fossiele brandstoffen is er niks recyclebaar en wordt er praktisch onomkeerbaar zeer veel CO2 en allerlei vervuilingen en fijnstof in de lucht geloosd...

Wij zijn ervan overtuigd dat wind- en zonne-energie de energietransitie grotendeels gaat realiseren maar ook tevens dat hiervoor energieopslag systemen noodzakelijk zijn. Onze drijfveer is dan ook dat wij met onze energie opslagsystemen meehelpen aan de energietransitie en mede mogelijk maken door op huishoudelijke en klein zakelijke schaal energie opslag te realiseren. Eén huishouden of bedrijf met zonnepanelen en een batterij draagt weinig bij aan de energietransitie, maar 100.000 systemen uiteraard wel, laat staan miljoenen systemen.

De wereld zit op een technisch niveau dat de energietransitie nu ook economisch veel interessanter is, wat dus betekend dat het niet enkel meer van liefdadigheid en milieuactivisten afhankelijk is om te kunnen slagen. En dat is zeer goed nieuws, want laten we eerlijk zijn: op filantropen en uitzonderingen na, denkt de mens voor een groot deel met zijn portemonnee en bij voorkeur ook hoe iets terugverdiend kan worden. En dat maakt het voor ons nu mogelijk om onze visie te kunnen realiseren en dit biedt hoop voor de toekomst!

ESS:
Een ESS staat voor "Energy Storage System” wat zich vertaald tot “energie opslag systeem”. Er zijn een aantal vormen van energieopslag zoals elektrochemische opslag (bijv. lithium- of zoutbatterij), thermische opslag (warmte of koude batterij), scheikundige opslag (bijv. waterstof) en mechanische opslag (bijv. opgepompt water, vliegwiel, samengeperste lucht).

Waar wij ons op concentreren is in eerste instantie de lithium batterij en dus bieden wij een Battery Energy Storage System (BESS) aan, met alles wat daarbij hoort. Hierbij werken we enkel met de laders/omvormers van Victron. Dit zijn niet de goedkoopste die er zijn, maar naar ons idee wel de beste en de meest efficiënte. Het prijsverschil verdient zich terug door zijn efficiëntie, levensduur, mogelijkheden en gebruiksgemak. Daarnaast maken we gebruik van LiFePo4 / LFP batterijen (lithium ijzer fosfaat), aangezien deze batterijen op dit moment economisch de beste keuze zijn. Wij volgen ontwikkelingen op batterij gebied nauwkeurig en passen hierop onze ontwerpen aan als dit nodig blijkt. We zien al jaren allerlei verschillende “wonderbatterijen” aangekondigd worden, elke dag lijkt hier wel weer een nieuwsbericht voor te zijn… Maar onze filosofie hierin is heel simpel: commercieel niet verkrijgbaar en/of economisch niet verantwoord -> dan is het geen optie! Op dit moment gebruiken we dus LFP, de komende jaren zal blijken wat er nog meer leverbaar wordt. Nog niet zo heel lang geleden waren loodbatterijen de beste optie, maar het kostenplaatje hiervoor is ruimschoots ingehaald door LFP batterijen en dan hebben we het nog niet gehad over de veel betere levensduur en gemak van LFP systemen.

Om de energie opslag te realiseren hebben we een BESS systeem ontwikkeld wat tevens als een totale elektrische backup van uw locatie kan fungeren. Daarnaast verveelvoudigd het uw netaansluiting zonder de bijbehorende hogere netaansluiting tarieven. Er is zelfs een systeem mogelijk waarbij 3x80A aansluiting gerealiseerd kan worden, mocht u of uw bedrijf dit nodig hebben zonder dat Liander, Stedin, Enexis en overige netbeheerders de gewenste netcapaciteit kunnen leveren of hier (te) lange wachttijden op zitten. En zodra het salderen voor zonnepanelen afgeschaft wordt, dan is ons systeem klaar om uw energievraag en aanbod automatisch op het juiste moment paraat te hebben zodat uw opgewekte zonne-energie ook gebruikt kan worden op momenten dat de zon niet (genoeg) schijnt, inclusief alle financiële voordelen die daarbij horen. Uiteraard is een combinatie met dynamische kWh uurtarieven ook zeer lucratief.

Helaas moeten we ook gelijk één verwachting/wens/droom uit de wereld helpen: seizoensopslag is niet mogelijk, tenzij u een paar ton/miljoen wilt uitgeven. Redelijk betaalbare systemen vanaf grofweg €7.500 met 10kWh aan energieopslag zullen één dag tot enkele dagen zonder stroom kunnen overbruggen. Grotere systemen kunnen uiteraard meer dagen overbruggen, afhankelijk van uw gebruik. Onze systemen zijn modulair op te bouwen en uitbreiding van batterij capaciteit is in een later stadium mogelijk.

Er volgt nu een deels technische tekst die wellicht niet (helemaal) voor iedereen even interessant is. Met een aantal vragen over uw apparatuur en energie gebruik kunnen wij een passend systeem samenstellen zonder dat u technische kennis nodig heeft om gebruik te maken van onze BESS.

Systeemvoorbeelden:
Een vereenvoudigd schema hoe een BESS eruit komt te zien, aangevuld met zonnepanelen:

Kosten indicaties exclusief BTW en exclusief installatie op locatie en eventuele aanpassingen aan meterkast en leidingwerk:

Eenfase systeem:
1x Multiplus II   3kVA, net-verhoging met 10,4A(=2,4kW)/fase, ICM 9,6 kWh: ± €5900,- (=612,5 €/kWh).
1x Multiplus II   5kVA, net-verhoging met 17,4A(=   4kW)/fase, ICM 9,6 kWh: ± €6700,- (=688,1 €/kWh).

Driefasen systeem:
3x Multiplus II   5kVA, net-verhoging met 17,4A(=   4kW)/fase, ICM 24 kWh: ± €16000,- (=664,9 €/kWh).
3x Multiplus II   5kVA, net-verhoging met 17,4A(=   4kW)/fase, ICM 48 kWh: ± €23500,- (=489,4 €/kWh).
3x Multiplus II   8kVA, net-verhoging met 27,8A(=6,4kW)/fase, ICM 48 kWh: ± €28700,- (=597,6 €/kWh).
3x Multiplus II 10kVA, net-verhoging met 34,8A(=   8kW)/fase, ICM 96 kWh: ± €46100,- (=479,5 €/kWh).
3x Multiplus II 15kVA, net-verhoging met 52,2A(= 12kW)/fase, ICM 144 kWh: ± €65000,- (=451,2 €/kWh).

Bovenstaande voorbeelden zijn niet allesomvattend, er zijn uiteraard andere configuraties mogelijk.

Wat maakt een bedrijfs- en/of thuisbatterij interessant:

 1. Hogere energie toevoer en productie dan wat de netaansluiting mogelijk maakt en dus lagere netaansluiting tarieven.
 2. Binnenshuis saldering/verplaatsing van zelf opgewekte stroom.
 3. In combinatie met dynamische kWh uurtarieven: inkoop/productie en opslag tijdens goedkope uren, verkoop/batterijgebruik tijdens dure uren.
 4. Als zijnde hybride off grid oplossing ten tijden van netstoringen of overbelasting.
 5. Oplossing voor het grid dmv lokale ontlasting van het net tijdens overproductie met zonnige en/of winderige dagen/momenten.
 6. Meewerken en handelen op de elektrische energie onbalansmarkt voor zakelijke aansluitingen 

1: Netaansluiting, kosten en mogelijkheden:
Netaansluitingen van 1x35A of 3x25A betreffen de grootste meerderheid van de Nederlandse huishoudens en zijn redelijk betaalbaar. Een 3x25A aansluiting kan te weinig zijn als totale elektrificatie gemeengoed gaat worden want er is dan een maximaal totaal vermogen beschikbaar van 3x25Ax230V= 17,2kW. Een warmtepomp kan richting de 8kW gaan, inductiekookplaat 3-6kW, een elektrische auto (EV) opladen wil je eigenlijk met minimaal 11kW en dit geldt ook voor de 2e auto, oven van 2-3kW, een Quooker en/of elektrisch keukenboilertje die 2-3kW vraagt, enzovoort. Zodra er een EV en een warmtepomp aanwezig is, is 3x25A eigenlijk al nauwelijks voldoende en zal er goed gemonitord en aangestuurd moeten worden welk apparaat of installatie wanneer stroom krijgt. Laat staan als er een sauna, bubbelbad of zwembad en dergelijke aanwezig is. Dit kan (ook voor langere tijd) opgevangen worden door onze batterij installaties.

Uitgaande van de in Nederland meest gebruikte netaansluiting van 3x25A, zijn onderstaande tariefverschillen hetgeen elk jaar met ons BESS wordt terug verdiend:

 • Met een 1x35A netaansluiting kan met maximaal 8kW geladen en ontladen worden. In de praktijk zal echter maximaal 16A ter beschikking staan wat 3.5kW laden & ontladen mogelijk maakt. Deze 1x35A netaansluiting is geschikt voor een jaarverbruik tot ongeveer 10.000 kWh (netaansluiting kost ± €326/jaar voor 2023 inc 21%btw).
 • Met een 3x25A netaansluiting is er max 17,2kW beschikbaar (met 16A per fase betekend 11kW totaal) en kost nu ook €326,- per jaar, dit is geschikt voor een jaarverbruik tot ongeveer 20.000 kWh.
 • Met een 3x35A netaansluiting is er max 24,1kW beschikbaar, wat dus 7kW meer is dan 3x25A, dit is geschikt voor een jaarverbruik tot ongeveer 30.000 kWh (± €955 euro per jaar duurder).
 • Met een 3x50A netaansluiting is er max 34,5kW beschikbaar, wat dus 17,3kW meer is dan 3x25A, dit is geschikt voor een jaarverbruik tot ongeveer 60.000 kWh (± €1550 euro per jaar duurder).
 • Met een 3x63A netaansluiting is er max 43,4kW beschikbaar, wat dus 26,2kW meer is dan 3x25A, dit is geschikt voor een jaarverbruik tot ongeveer 80.000 kWh (± €2140 euro per jaar duurder).
 • Met een 3x80A netaansluiting is er max 55,2kW beschikbaar, wat dus 38kW meer is dan 3x25A, dit is geschikt voor een jaarverbruik van meer dan 80.000 kWh (± €2730 euro per jaar duurder).

Bovengenoemde Enexis netaansluitingen gelden vanaf 1 januari 2023 en zullen de komende jaren naar verwachting stijgen, omdat alles in ons elektriciteitsnet uitgebreid en versterkt zal moeten worden. Soortgelijke tarieven en veranderingen gelden uiteraard ook voor de overige netbeheerders.

Als er een 3x25A aansluiting aanwezig is en er wordt 3x8 kVA geplaatst, is er (zolang de accu kan leveren) meer vermogen ter beschikking dan bij een 3x50A netaansluiting en wordt er op moment van schrijven dus €1550,- per jaar bespaard. Uiteraard moet de meterkast en bedrading hiervoor geschikt zijn of hiervoor aangepast worden.

Wat betreft zonnepanelen productie, kan er in combinatie met een batterijsysteem ook meer opgewekt worden dan wat de netaansluiting zou toelaten en wel met dezelfde cijfers als hierboven genoemd.

2: Binnenshuis saldering/verplaatsing van zelf opgewekte stroom:
Aangenomen wordt dat in een huishouden met zonnepanelen dat jaarlijks zijn eigen totale elektriciteitsverbruik opwekt, er gemiddeld zonder huisbatterij ongeveer 35% van de opgewekte zonne-energie direct verbruikt wordt. Met een batterij wordt dit gemiddeld ruim 70% en dit kan ook makkelijk hoger zijn bij de juiste configuratie. Als rekenvoorbeeld wordt 8000kWh per jaar gebruikt voor een huishouden met een elektrische auto en genoeg zonnepanelen. Als er 35% van dit gebruik op jaarbasis verplaatst kan worden, scheelt dit 2800kWh waarvoor geen elektriciteitstarief met bijbehorende belastingen en energieheffingen betaald hoeft te worden.

Het is nog even onduidelijk wat de kWh tarieven zullen zijn op het moment dat salderen helemaal afgebouwd is, maar met de huidige tarieven (inclusief alle belastingen en heffingen) minus de kale terug leveringsprijs hebben we het al snel over een besparing van €1000,- per jaar zodra het salderen helemaal is afgebouwd. Bij toekomstige hogere kWh tarieven en belastingen en/of lagere terug leveringsvergoedingen, wordt deze besparing uiteraard snel groter.

3: Rekenvoorbeeld dynamisch uurtarief:
Verschil minimum- en maximum kWh uurtarief op een dag voor 2022:

Over 2022 kan een berekening gemaakt worden waarbij één keer per dag 15kWh in de batterij wordt opgeladen tijdens het minimale tariefsuur en een ontlading/verkoop tijdens maximale piekuur tarief. Bij grotere systemen en grotere laad- ontlaadmogelijkheden zijn uiteraard de min-max tarieven over 2022 hetzelfde, maar de dagopbrengsten groter omdat er meer kWh verhandeld kan worden. De hier weergegeven uurtarieven zijn exclusief btw en energieheffingen en kortingen. Voor de berekeningen hoeven deze voorlopig niet meegenomen te worden want die worden t/m met eind 2024 in ieder geval jaarlijks 100% gesaldeerd.

Historische data kWh dynamische uurtarieven 2022 bij 15kWh per dag laden en ontladen:
Opbrengst op jaarbasis 2022 is: (gem verschil max-min) * (dagelijkse kWh) * 365 = €0,20511/kWh * 15 kWh * 365 = € 1122,98 voor 2022. Wat de dynamische uurtarieven in de toekomst gaan doen is uiteraard onzeker.

4: hybride off grid oplossing en UPS:
Tijdens zonnige dagen waarbij het netvoltage door alle zonnepanelen te hoog oploopt, is er tijdelijk geen terug levering mogelijk vanuit de zonnepanelen en/of windturbines omdat de omvormers automatisch afslaan. Het betreft afgelopen jaar in Nederland nog een beperkt aantal uur dat dit voor is gekomen. Door de huidige groei van zonnepaneelinstallaties zal dit uiteraard steeds vaker voorkomen zolang de grid niet op tijd gereguleerd en/of aangepast kan worden. Als er op die momenten een hoge belasting vanuit het huis gecreëerd kan worden (laden van batterij, auto, warmtepomp, enz), krijg je automatisch op huisniveau (en wellicht ook op straatniveau) een lager voltage waardoor de zonne- omvormers blijven werken.

Ten tijden van een black-out en zodra het batterij systeem als UPS wordt gebruikt, blijft het huis functioneel en blijven koelkasten, alarm- en ventilatiesystemen en dergelijke dus werken. De UPS functionaliteit zorgt er ook voor dat het PV-systeem blijft functioneren waardoor de accu tijdens zonuren weer opgeladen kan worden en je ook direct zonne-energie kan verbruiken. Maar daarnaast blijven alle essential loads functioneren die nodig zijn voor een huishouden, zoals CV-ketels (zolang er gastoevoer is). Bij langere black-outs scheelt dit hoe dan ook de inhoud van de koelkasten en diepvriezen wat je op die momenten bespaard, plus CV en warmwatervoorziening blijven afhankelijk van de gastoevoer functioneel. En uiteraard alle overige elektrische producten zoals elektrische deuren/ramen, verlichting, huishoudelijke apparatuur, enzovoort die op bepaalde momenten noodzakelijk kunnen zijn.

Netstoringen zullen in de nabije toekomst vermoedelijk steeds vaker voorkomen en komen nu al voor in Nederland en zijn al minder zeldzaam. Overbelasting door toenemend gebruik vanwege het elektrificeren van vervoer en verwarming, maar ook overbelasting door (te veel) zonne- en/of windenergie levering gaan steeds vaker voor problemen zorgen aangezien het elektriciteitsnetwerk niet snel genoeg aangepast kan worden.

5: Oplossing voor het grid dmv lokale ontlasting van het net
Voor netbeheerders kan een thuisbatterij een oplossing vormen voor grid-regulering en dit heeft uiteraard waarde. Netbeheerders hebben hier voor particulieren nog geen financiële constructies voor, maar die zullen vast en zeker komen. Zo zou er korting op je netaansluiting kunnen komen bijvoorbeeld. En wat gaat de overheid hierin betekenen/subsidiëren in de (nabije) toekomst?

Voor zakelijke systeeminstallaties is er een Energie-investeringsaftrek (EIA) mogelijk van 45,5% (bovenop de standaard afschrijving). Kijk hier of dit voor u het geval kan zijn en voor meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers

De volgende onderdelen van de EIA behoren tot de mogelijkheden:
Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit (251118)
Opslag van elektrische energie (260101)
Intelligent lokaal energienetwerk (Smart Grid) (260401
Netbalancering door actieve sturing van installaties (260402)

6: Elektrische onbalansmarkt voor aansluitingen vanaf 3x80A
Meewerken aan en energie verhandelen op de onbalansmarkt is voor de zakelijke aansluiting zeer interessant, zeker in combinatie met bovenstaande EIA. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor boerderijen, tuinders, kleine industrie, enzovoort, een combinatie met (bestaande) zonnepanelen is uiteraard ook mogelijk en zelfs nog beter. We zijn momenteel hiervoor een systeem aan het ontwikkelen/testen waarbij de combinatie van hardware en software een automatisch verdienmodel creëert van uw batterijopslag. Dit is op dit moment naar ons idee financieel de beste toepassing van onze batterijsystemen en is noodzakelijk om de energietransitie te realiseren. Puur de onbalansmarkt zorgt voor een snelle terugverdientijd binnen enkele jaren, maar in combinatie met dynamische tarieven kan dit nog sneller. Hierop zit onze focus en we verwachten op korte termijn (medio 2024) hiervoor goed beslagen de markt te kunnen betreden. Neem contact met ons op via info@debatterijconsultant.nl om hiervoor op onze wachtlijst geplaatst te worden.